O projektu

Projekt vznikl za účelem podpory nadace Emil, které jde částečný výdělek z každé prodané knihy. Projekt byl podpořen mnoha sponzory, tichými sponzory a osobnostmi jež propůjčili hlavním hrdinům svou tvář.

Děj knihy

Hlavolam v podobě detektivního díla které má tři možné konce,
jaký si vyberete Vy, nebo jich kniha ukrývá více?
Děj se odehrává na staré tvrzi, kde skupina šesti osob podstoupí jednodenní léčbu se světoznámým psychologem. Aby tomu nebylo málo, celý děj knihy čtete jako záznam jedné z léčených osob, ale je to muž či žena? Celý příběh se vyostřuje ve chvíli kdy hlavní hrdina před léčebnou kúrou najde pětici pacientů jak se sklání nad tělem nejdůležitější postavy psychologa. Kdo je vrahem? Je v budově osoba navíc o které nevíme? Nebo je celý příběh na hlavním hrdinovy, jež si nemůže vzpomenout kdo vlastně je? Možná je zápletka pouhým odvedením pozornosti od pravdy a skutečnosti skryté v ději.
Bude po dobu léčby platit pravidlo „jeden za všechny“ , a nebo raději „každý sám za sebe“ ?

Autor nás provokuje k hlubokým úvahám o lidských vztazích a osobním růstu. Prožijte s postavami nezapomenutelné dobrodružství, které nabídne mnohé otázky i odpovědi na smysluplné bytí.“
Tato alternativní kniha se zaměřuje na podstatu psychologických aspektů, vnitřní konflikty postav a filozofické myšlenky, které čtenáře nadcházející příběh čekají.

O projektu

Projekt vznikl za účelem podpory nadace Emil, které jde částečný výdělek z každé prodané knihy. Projekt byl podpořen mnoha sponzory, tichými sponzory a osobnostmi jež propůjčili hlavním hrdinům svou tvář.

Děj knihy

Hlavolam v podobě detektivního díla které má tři možné konce,
jaký si vyberete Vy, nebo jich kniha ukrývá více?
Děj se odehrává na staré tvrzi, kde skupina šesti osob podstoupí jednodenní léčbu se světoznámým psychologem. Aby tomu nebylo málo, celý děj knihy čtete jako záznam jedné z léčených osob, ale je to muž či žena? Celý příběh se vyostřuje ve chvíli kdy hlavní hrdina před léčebnou kúrou najde pětici pacientů jak se sklání nad tělem nejdůležitější postavy psychologa. Kdo je vrahem? Je v budově osoba navíc o které nevíme? Nebo je celý příběh na hlavním hrdinovy, jež si nemůže vzpomenout kdo vlastně je? Možná je zápletka pouhým odvedením pozornosti od pravdy a skutečnosti skryté v ději.
Bude po dobu léčby platit pravidlo „jeden za všechny“ , a nebo raději „každý sám za sebe“ ?

Autor nás provokuje k hlubokým úvahám o lidských vztazích a osobním růstu. Prožijte s postavami nezapomenutelné dobrodružství, které nabídne mnohé otázky i odpovědi na smysluplné bytí.“
Tato alternativní kniha se zaměřuje na podstatu psychologických aspektů, vnitřní konflikty postav a filozofické myšlenky, které čtenáře nadcházející příběh čekají.

Jediná žena

Použití jediné ženské postavy v knižním díle, kde je v převaze šest mužů, může přinést řadu zajímavých dynamik a otevřít cestu k mnoha zajímavým tématům a interpretacím.

Kupříkladu Jedinečná perspektiva
Ženská postava může přinést jinou perspektivu, zkušenosti a emocionální rozměr do příběhu, které by mužské postavy nemohly nabídnout. To může přinést nové hledisko a hloubku celému příběhu. Kontrast mezi jednou ženou a šesti muži může vytvářet zajímavé napětí a dynamiku. Může to odrážet různé pohledy na situace, konflikty a vztahy.

Lékař

Hlavní váhou přítomnosti lékaře je jeho etické dilema.
Lékař se může ocitnout v etických dilematech, kdy bude muset rozhodovat, který pacient bude mít prioritu. To může zvýraznit morální konflikty, se kterými se lékaři často potýkají.

Arab

Postava s odlišnou rasou nebo arabským původem do detektivního příběhu může přinést řadu zajímavých prvků a otevřít cestu k různým tématům. Postava s odlišným etnickým původem může čelit stereotypům a předsudkům, což může být součástí zápletky. Důležité je zacházet s touto postavou s respektem, vyhnout se klišé a zachovat autentičnost v líčení etnického původu. To může vést ke komplexnějším a realističtějším postavám, které přidávají hloubku a bohatství do detektivního příběhu.

Dvojčata

Pokud jsou v případě relevantní DNA důkazy, mohou tyto dvojčata mít identický genetický profil. To může vyvolat otázky, jak odlišit jednoho od druhého. Dále vzniká problematika záměny identity, zamotané motivy, alibi a důkazy.
Přítomnost dvojčat mezi sedmi podezřelými osobami může přidat vrstvu komplikací, tajemství a potenciálních konfliktů, které obohacují vyšetřování a zvýrazňují komplexnost příběhu.

Odvážný
muž

Hlavní postava, která je odvážným mužem, může projít zajímavým charakterovým vývojem. Může začít jako statečný hrdina, ale možná se postupem času objeví jeho vlastní slabosti a strachy. Přestože je to odvážná postava, může se střetávat s vlastními slabostmi a nejistotami, což může posílit jeho lidskost.

Sedmá neznámá osoba

Nejzajímavější osobou je osoba jejíž pohlaví ani jméno neznáme. Provádí čtenáře dějem a jakoby z pohledu neznámé osoby je vnímán celý děj knihy.
Což může ukazovat jen nástin toho jaká je skutečnost, neboť celý náhled na situaci známe z jedné strany a to strany vypravěče.